LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 18/01656, ECLI:NL:HR:2019:958

Gerelateerde thema's
Schulden en ontbonden gemeenschap  (art. 1:102 BW)


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens hun huwelijk hebben kennissen van M (hierna aangeduid als X) meerdere geldbedragen als geldlening aan M verstrekt. Het huwelijk tussen M en V is nadien omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens is ontbonden.
X vordert de hoofdelijke veroordeling van M en V tot betaling van de door M geleende bedragen. Volgens X is V op grond van art. 1:102 BW voor de terugbetaling hiervan aansprakelijk.
De vordering van X wordt in hoger beroep door het Hof toegewezen (Hof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2018, nr 200.208.210/01, ECLI:NL:GHARL:2018:748). Volgens het Hof is V op grond van art. 1:102 BW naast M hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het geleende bedrag.

Hoge Raad
Het Hof heeft zich niet expliciet uitgelaten over de vraag of het huidige (zoals dit luidt vanaf 1 januari 2012) dan wel het oude (zoals dit luidde tot 1 januari 2012) art. 1:102 BW van toepassing is. Uit de omstandigheid dat het Hof het door X van V gevorderde bedrag geheel heeft toegewezen, valt af te leiden dat het Hof is uitgegaan van het huidige art. 1:102 BW. Hiertegen is de klacht ook niet gericht. Daarom moet in cassatie van de toepasselijkheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.