LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Beperking art. 1:102 (tweede zin, slot) BW ziet slechts op verhaal

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 18/01656, ECLI:NL:HR:2019:958

Gerelateerde thema's
Schulden en ontbonden gemeenschap 


Mail a friend

Casus
M en V waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens hun huwelijk hebben kennissen van M (hierna aangeduid als X) meerdere geldbedragen als geldlening aan M verstrekt. Het huwelijk tussen M en V is nadien omgezet in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens is ontbonden.
X vordert de hoofdelijke veroordeling van M en V tot betaling van de door M geleende bedragen. Volgens X is V op grond van art. 1:102 BW voor de terugbetaling hiervan aansprakelijk.
De vordering van X wordt in hoger beroep door het Hof toegewezen (Hof Arnhem-Leeuwarden 23 januari 2018, nr 200.208.210/01, ECLI:NL:GHARL:2018:748). Volgens het Hof is V op grond van art. 1:102 BW naast M hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het geleende bedrag.

Hoge Raad
Het Hof heeft zich niet expliciet uitgelaten over de vraag of het huidige (zoals dit luidt vanaf 1 januari 2012) dan wel het oude (zoals dit luidde tot 1 januari 2012) art. 1:102 BW van toepassing is. Uit de omstandigheid dat het Hof het door X van V gevorderde bedrag geheel heeft toegewezen, valt af te leiden dat het Hof is uitgegaan van het huidige art. 1:102 BW. Hiertegen is de klacht ook niet gericht. Daarom moet in cassatie van de toepasselijkheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.