LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 10-08-2021, nr. 200.284.294_01, ECLI:NL:GHSHE:2021:2523, Notamail 2021, nr 219

Gerelateerde thema's
Aanvaarding en verwerping nalatenschappen en legaten (art. 4:190 - 4:200 BW)
Vereffening volgens de wet (art. 4:202 - 4:226 BW)
Wettelijke verdeling (art. 4:13 - 4:18 BW)


Mail a friend

Casus
E overlijdt zonder testament. Zijn echtgenote Y en twee kinderen (uit een eerder huwelijk) zijn erfgenamen en de wettelijke verdeling is van toepassing. Y aanvaardt de nalatenschap beneficiair, waardoor de nalatenschap moet worden vereffend (art. 4:202 lid 3 BW). Als gevolg van het overlijden van E heeft de bank alle rekeningen (zowel zakelijk als privé) van E geblokkeerd. Y heeft hierdoor geen beschikking over financiële middelen om in haar levensonderhoud te voorzien. Y vordert dat de kinderen worden veroordeeld hun medewerking te verlenen aan betaling aan Y van een voorschot van € 60.000 op haar erfdeel. In geschil is of Y recht heeft op een voorschot.

Hof
Nu Y in financiële nood verkeert, is het Hof van oordeel dat zij recht heeft op een voorschot op haar erfdeel van € 60.000. Beneficiaire aanvaarding staat hieraan niet in de weg. Ervan uitgaande dat een voorschot als partiële verdeling moet worden aangemerkt, bestaan er namelijk geen wettelijke bezwaren tegen het vroegtijdig – vooruitlopend op de voltooiing van de vereffening – partieel verdelen van de nalatenschap. Daar komt bij dat het Hof voorziet dat Y nog voor geruime tijd niet over de nalatenschap kan beschikken zolang deze nog niet is vereffend.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.