LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen bescherming nieuwere hypotheekhouder vanwege tenietgegane erfdienstbaarheid door vermenging

Uitspraak

De werking van art. 63 Fw eindigt niet na overlijden van de echtgenoot van de gefailleerde

Uitspraak

Aandeel in pand geen onderdeel nalatenschap vanwege voorafgaand faillissement andere echtgenoot

Uitspraak

Zorgplicht bij borgtochtovereenkomst die op notariskantoor is ondertekend

Uitspraak

Erfgrens tussen percelen bepaald door objectieve uitleg van de leveringsakte

Uitspraak

Verlengingsgrond gedurende het tijdvak waarin de rechtspersoon is opgehouden te bestaan na vereffening in faillissement

Uitspraak

Stuitingsverklaring jegens VOF ziet ook op samenlopende vorderingen jegens iedere vennoot afzonderlijk

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Door meerderjarigenbewind werd kindsdeel opeisbaar

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Procedureverloop
Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, 16-07-2020, nr. 2020-586, Notamail 2020, nr 169

Gerelateerde thema's
Erfpacht (art. 21 lid 9 SW)
Verkrijging en verlies van goederen/beperkte rechten (art. 3:80 - 3:82 BW)


Mail a friend

Casus
A heeft een voortdurend erfpachtrecht. De gemeente Amsterdam biedt de mogelijkheid naar eeuwigdurende erfpacht over te stappen en A wenst daarvan gebruik te maken. Ten behoeve van de bank is echter een hypotheekrecht gevestigd op het voortdurend erfpachtrecht. De bank eist dat een nieuw hypotheekrecht wordt gevestigd bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht, omdat volgens haar niet zeker is of het hypotheekrecht in stand blijft bij de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. A vordert dat de bank de eis laat vallen, omdat een nieuwe hypotheekakte extra (notaris)kosten met zich brengt. A betoogt dat, kort gezegd, de overstap geen invloed heeft op het hypotheekrecht.

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening
De Commissie is van oordeel dat de bank vrij is voorwaarden te verbinden aan haar vereiste voorafgaande toestemming om de erfpachtvoorwaarden te wijzigen om van een voortdurend erfpachtrecht naar een eeuwigdurende erfpacht te kunnen overstappen. De bank mag echter geen voorwaarden verbinden die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. De eis van de bank dat bij de overstap een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld is volgens de Commissie niet onaanvaardbaar. De bank heeft er belang bij dat een nieuwe hypotheekakte wordt opgesteld, omdat onzeker is of de overstap te gelden heeft als voortzetting van het bestaande erfpachtrecht. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.