LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 14-05-2019, nr. 200.242.731/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:1819

Gerelateerde thema's
Geldlening (art. 7:129 - 129f BW)
Volmacht (art. 3:60 - 3:69 BW)


Mail a friend

Casus
A leent een geldbedrag van B. De leningsovereenkomst leggen zij vast in een notariĆ«le akte, die per volmacht zal worden getekend. Kandidaat-notaris (K-N) stuurt A en B de conceptakte van de leningsovereenkomst toe. In deze conceptakte is opgenomen dat een rente is verschuldigd over de hoofdsom en dat de hoofdsom per direct opeisbaar is. K-N vraagt A en B of zij akkoord zijn met de inhoud van de akte en verzoekt hen om de ondertekende/gelegaliseerde volmachten terug te sturen. A geeft telefonisch zijn akkoord op de conceptakte en ondertekent de volmacht. Op grond van deze volmacht is de gevolmachtigde bevoegd om namens A 'mee te werken aan een akte van geldleningsovereenkomst, conform het concept van de akte' en 'al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nuttig [...] oordeelt'. Op aanwijzing van B is daarna in de akte een latere opeisbaarheidsdatum opgenomen.
Nadat de akte is gepasseerd, blijft A in gebreke met betaling, waarop de Rechtbank A veroordeelt het geleende bedrag vermeerderd met de contractuele rente te betalen. A stelt in hoger beroep dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over alle essentialia van de leningsovereenkomst, namelijk de datum van opeisbaarheid en de renteverplichting van de geldlening.

Hof
Het Hof oordeelt dat A heeft ingestemd met de directe opeisbaarheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.