LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Afgegeven volmacht houdt instemming in met renteverplichting en wijziging opeisbaarheidsdatum van geldlening

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 14-05-2019, nr. 200.242.731/01, ECLI:NL:GHSHE:2019:1819

Gerelateerde thema's
Geldlening
Volmacht


Mail a friend

Casus
A leent een geldbedrag van B. De leningsovereenkomst leggen zij vast in een notariĆ«le akte, die per volmacht zal worden getekend. Kandidaat-notaris (K-N) stuurt A en B de conceptakte van de leningsovereenkomst toe. In deze conceptakte is opgenomen dat een rente is verschuldigd over de hoofdsom en dat de hoofdsom per direct opeisbaar is. K-N vraagt A en B of zij akkoord zijn met de inhoud van de akte en verzoekt hen om de ondertekende/gelegaliseerde volmachten terug te sturen. A geeft telefonisch zijn akkoord op de conceptakte en ondertekent de volmacht. Op grond van deze volmacht is de gevolmachtigde bevoegd om namens A 'mee te werken aan een akte van geldleningsovereenkomst, conform het concept van de akte' en 'al datgene meer te doen wat de gevolmachtigde nuttig [...] oordeelt'. Op aanwijzing van B is daarna in de akte een latere opeisbaarheidsdatum opgenomen.
Nadat de akte is gepasseerd, blijft A in gebreke met betaling, waarop de Rechtbank A veroordeelt het geleende bedrag vermeerderd met de contractuele rente te betalen. A stelt in hoger beroep dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over alle essentialia van de leningsovereenkomst, namelijk de datum van opeisbaarheid en de renteverplichting van de geldlening.

Hof
Het Hof oordeelt dat A heeft ingestemd met de directe opeisbaarheid van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.