LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Procedureverloop
Hoge Raad, 21-06-2019, nr. 18/02342, ECLI:NL:HR:2019:1022

Gerelateerde thema's
Vereniging van eigenaars (art. 5:124 - 5:135 BW)


Mail a friend

Casus
Appartementseigenaar X verzoekt om vernietiging van de besluiten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) die zijn genomen op de vergadering van 23 november 2015, waarbij X niet aanwezig en niet vertegenwoordigd was. De notulen van de vergadering zijn conform gebruik op 10 december 2015 op de website van de beheerder gepubliceerd en per e-mail aan de leden verzonden. X heeft haar verzoekschrift op 9 januari 2016 ingediend. In geschil is op welk moment X heeft kunnen kennisnemen van de besluiten en dus op welk moment de termijn van een maand is gaan lopen, waarbinnen X een verzoek tot vernietiging moet hebben gedaan (art. 5:130 lid 2 BW).

Hoge Raad
Op welk moment een appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van een besluit genomen op een vergadering waarbij hij niet aanwezig was, ook niet door vertegenwoordiging, is naar het oordeel van de Hoge Raad afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij komt veel gewicht toe aan de gebruiken binnen een VvE over de wijze waarop de VvE appartementseigenaars informeert over de genomen besluiten.
Indien het binnen de VvE gebruikelijk is om besluiten bekend te maken door middel van de verspreiding van een besluitenlijst of de notulen van de vergadering, dan is het uitgangspunt dat een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.