LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Procedureverloop
Hoge Raad, 21-06-2019, nr. 18/02342, ECLI:NL:HR:2019:1022

Gerelateerde thema's
Vereniging van eigenaars


Mail a friend

Casus
Appartementseigenaar X verzoekt om vernietiging van de besluiten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) die zijn genomen op de vergadering van 23 november 2015, waarbij X niet aanwezig en niet vertegenwoordigd was. De notulen van de vergadering zijn conform gebruik op 10 december 2015 op de website van de beheerder gepubliceerd en per e-mail aan de leden verzonden. X heeft haar verzoekschrift op 9 januari 2016 ingediend. In geschil is op welk moment X heeft kunnen kennisnemen van de besluiten en dus op welk moment de termijn van een maand is gaan lopen, waarbinnen X een verzoek tot vernietiging moet hebben gedaan (art. 5:130 lid 2 BW).

Hoge Raad
Op welk moment een appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van een besluit genomen op een vergadering waarbij hij niet aanwezig was, ook niet door vertegenwoordiging, is naar het oordeel van de Hoge Raad afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hierbij komt veel gewicht toe aan de gebruiken binnen een VvE over de wijze waarop de VvE appartementseigenaars informeert over de genomen besluiten.
Indien het binnen de VvE gebruikelijk is om besluiten bekend te maken door middel van de verspreiding van een besluitenlijst of de notulen van de vergadering, dan is het uitgangspunt dat een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.