LOADING  
Fiscaal
Civiel

Betaling van een geldsom (art. 6:112 BW)

Art. 6:112 BW
(Historische wetteksten)

Artikel 112

Het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschiedt.