LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verdeling (art. 3:182 - 3:188 BW)

Terug

Schriftelijkheidsvereiste van art. 7:2 BW geldt bij vrijwillige verkoop door openbare inschrijving

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 18-10-2016, nr. 200.172.500_01 en 200.172.560_01, ECLI:NL:GHSHE:2016:4685, Notamail 2017, nr 15

Gerelateerde thema's
Koop van een woning (art. 7:2 BW)
Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht (art. 17 WNA)


Mail a friend

Casus
Broers A en B zijn gezamenlijk eigenaar van de voormalige ouderlijke woning. A en B zijn verwikkeld geraakt in een juridische procedure in verband met de verdeling van de woning. De Rechtbank heeft in 2009 de verdeling van de woning gelast, die door en ten overstaan van notaris N bij wege van vrijwillige verkoop door openbare inschrijving zal worden verkocht. Hieraan zijn onder andere de voorwaarden verbonden dat de woning wordt gegund aan de bieder met het hoogste bod en dat N de opbrengst van de verkoop, na aftrek van alle kosten, zal uitkeren aan A en B, ieder voor de helft.
In 2012 is N de procedure tot vrijwillige verkoop door openbare inschrijving gestart. In augustus 2012 heeft N bekend gemaakt dat B het hoogste bod heeft uitgebracht en verzoekt B een waarborgsom te storten of bankgarantie te stellen. B wenst echter eerst de woning te inspecteren alvorens over te gaan tot de levering. N is daarmee niet akkoord gegaan nu in de voorwaarden van de bieding is opgenomen dat het bod een onvoorwaardelijk karakter heeft.
B stelt zich op het standpunt dat geen geldige koopovereenkomst tot stand is gekomen, nu de koopovereenkomst niet in een geschrift is vastgelegd, art. 7:2 ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.