LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet op de lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 juli 2022

1 Algemeen

De Wet op de Lijkbezorging (Wlb) regelt alle belangrijke zaken rondom overlijden, lijkschouwing, begrafenis en crematie. In art. 1 Wlb wordt bepaald dat lijkbezorging geschiedt door begraving, crematie of op andere bij of krachtens de wet voorziene wijze.

1.1 Uiterste wilsbeschikking

In verband met het gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen geeft art. 19 Wlb aan dat ook de door de testateur getroffen beschikkingen over de bezorging van diens lijk, uiterste wilsbeschikkingen zijn. Een in algemene bewoordingen gestelde herroeping van uiterste wilsbeschikkingen wordt geacht géén herroeping in te houden van een vroeger te kennen gegeven wens ter bezorging van het lijk (art. 19 lid 2 Wlb). 

1.2 Grafrechten

Op grond van art. 23 lid 2 Wlb geschiedt begraving in een algemeen graf, waarbij de houder van de begraafplaats bepaalt wie daarin wordt begraven, dan wel in een particulier graf, zijnde een graf waarop een uitsluitend recht is gevestigd, waarbij de rechthebbende bepaalt wie daarin wordt begraven. Een particulier graf geeft dus een uitsluitend recht op een graf. Het verschaft niet de eigendom van het graf. Eigenaar van het graf is de eigenaar van de grond waarin of waarop het graf is geplaatst. Een uitsluitend recht op een graf is geen registergoed, art. 28 lid 1 laatste zin Wlb. Een dergelijk ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.