LOADING  
Fiscaal
Civiel

Woningwet (Art. 1 Woningwet)

Woningwet

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 januari 2022

1 Algemeen

De Woningwet bevat regels voor het bouwen en de staat van bestaande bouwwerken, de inhoud van de gemeentelijke bouwverordening, de welstand, de woningcorporaties, de Autoriteit woningcorporaties, het verstrekken van geldelijke steun voor de volkshuisvesting en de bestuursrechtelijke handhaving.

De Woningwet werd de afgelopen jaren geregeld vernieuwd. Zo is op 1 juli 2015 de Woningwet ingrijpend gewijzigd. Op die datum zijn ook twee (gewijzigde) besluiten van kracht geworden: het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

De aanpassing van de Woningwet in 2015 had onder meer gevolgen voor de organisatie, de werkzaamheden en het toezicht op woningcorporaties. De Woningwet schrijft sindsdien voor dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak (ook wel Diensten van Algemeen Economisch Belang of 'DAEB-activiteiten' genoemd): het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen. Commerciële activiteiten, zoals de bouw van huurwoningen in de vrije sector, zijn voor het grootste deel aan banden gelegd.

2 Wijziging van de Woningwet per 2022 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Naar aanleiding van de evaluatie van de (in 2015) herziene Woningwet is deze wet op 1 januari 2022 opnieuw gewijzigd. De wijziging van de wet beoogt een verbetering van de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de Woningwet. Ook is maatwerk beter mogelijk gemaakt, is er ruimte gekomen voor meer risicogericht toezicht en zijn de administratieve lasten beperkt. Deze wetswijziging maakt het voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.