LOADING  
Fiscaal
Civiel

Algemene bepalingen van bewijsrecht (art. 149 - 155 Rv)

Algemene bepalingen van bewijsrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 januari 2022

1 Algemeen

Wie stelt moet bewijzen, behoudens de eisen van redelijkheid en billijkheid of een wettelijk bewijsvermoeden (bijvoorbeeld art. 1:141 lid 3 BW). In het bewijsrecht komt het aan op de feiten en omstandigheden die door partijen voor de rechter worden gesteld en betwist. Deze feiten en omstandigheden moeten worden bewezen aan de hand van bewijsmiddelen. 

2 Vaststaande feiten of rechten (art. 149 Rv) 

De rechter mag bij het vormen van zijn oordeel alleen die feiten of rechten in aanmerking nemen, die door partijen naar voren zijn gebracht of als bewijs zijn komen vast te staan (art. 149 lid 1 Rv). Op grond hiervan is het de rechter niet toegestaan feiten aan te vullen (behoudens feiten van algemene bekendheid, zie art. 149 lid 2 Rv), of zijn beslissing te baseren op rechtsfeiten waarop door een partij geen beroep is gedaan (art. 24 Rv). Op eiser in de procedure rust de stelplicht alle feitelijkheden te stellen die nodig zijn het door hem beoogde rechtsgevolg te laten intreden. Wordt hier onvoldoende aan voldaan, dan kan de vordering van eiser worden afgewezen. Aan gedaagde is het de taak te stellen dat sprake is van een ander feitencomplex en rechtsnorm dan door eiser wordt gesteld. Tevens dient gedaagde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.