LOADING  
Fiscaal
Civiel

Verklaring van tenietgaan bij hypotheekrecht (Art. 3:274 BW)

Verklaring van tenietgaan bij hypotheekrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 november 2021

1 Inleiding

Gaat het hypotheekrecht teniet doordat de hypotheekschuld volledig is betaald, dan dient het hypotheekrecht in de openbare registers te worden doorgehaald (het royement). Art. 3:274 BW is daarmee een lex specialis ten opzichte van art. 3:17 lid 1 sub a BW.

2 Wijzen van tenietgaan (art. 3:274 lid 1 BW)

2.1 Algemeen

De verklaring van tenietgaan van het hypotheekrecht geldt voor alle wijzen van tenietgaan. Ook in geval van zuivering (art. 3:273 BW). Dit is van belang wanneer alle belanghebbenden een verklaring van waardeloosheid (art. 3:28 BW) of tenietgaan van het hypotheekrecht willen afgeven. In dat geval hoeft de koper zich namelijk niet meer op grond van art. 3:273 lid 2 BW tot de voorzieningenrechter te wenden. De doorhaling zelf laat het hypotheekrecht niet teniet gaan.

2.2 Beperkte rechten

Is de vordering waarvoor het hypotheekrecht tot zekerheid strekte met een beperkt recht bezwaard, dan heeft iedere beperkt gerechtigde bij het tenietgaan van het hypotheekrecht de verplichting een verklaring af te geven dat het hypotheekrecht is vervallen.  

3 Inschrijfbaarheid verklaring (art. 3:274 lid 2 BW)

De royementsverklaring kan worden ingeschreven in de openbare registers. Vervalt het hypotheekrecht van de hypotheekhouder maar niet van de beperkt gerechtigde, dan rust op iedere beperkt gerechtigde bij het tenietgaan van het hypotheekrecht de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.