LOADING  
Fiscaal
Civiel

Samenwerkingsverband (art. 18 WNA)

Samenwerkingsverband

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2021

1 Wettelijke grondslag

Art. 18 WNA houdt de voorwaarde in om interdisciplinaire samenwerkingsverbanden alleen aan te gaan indien de onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet wordt of kan worden beïnvloed (lid 1). Deze eis hangt nauw samen met een van de kernvereisten die de wet aan de notaris stelt in art. 17 WNA, de eis om onpartijdig en onafhankelijk op te treden. Art. 18 lid 2 WNA bepaalt dat bij verordening regels worden vastgesteld over de wijze waarop samenwerkingsverbanden kunnen worden aangegaan, ter waarborging van die onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Hiertoe is de Verordening IDS 2003 tot stand gekomen, later de Verordening IDS 2015.  

2 Interdisciplinair samenwerkingsverband

Samenwerking tussen notarissen doet zich al lang voor, maar ook samenwerking met beoefenaren van andere disciplines (denk aan advocaten, maar ook belastingadviseurs) gebeurt steeds vaker. Er zijn vele voordelen verbonden aan samenwerking, zoals de mogelijkheid tot specialisatie. Bij de samenwerking zal onder meer gezorgd moeten worden dat het verschoningsrecht niet in gevaar mag komen. Geheimhouding behoeft in versterkte mate zorg in geval notarissen samenwerken met belastingadviseurs. Deze hebben immers geen verschoningsrecht. 
De notaris dient ook financiële soliditeit te hebben aangaande de gelden die hij voor cliënten onder zich heeft. De regeling van art. 25 WNA zal ook in samenwerkingsverbanden dienst doen. De aan het samenwerkingsverband verbonden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.