LOADING  
Fiscaal
Civiel

Doen aantekenen van beroep (Art. 433 Rv)

Doen aantekenen van beroep

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 13 januari 2021

1 Algemeen

De wet maakt het mogelijk gewone rechtsmiddelen in te schrijven in het door de griffie van het gerecht dat de uitspraak heeft gewezen gehouden register, art. 433 Rv. Onder gewone rechtsmiddelen worden verstaan verzet, hoger beroep en cassatie. Inschrijving is doorgaans niet verplicht. Als echter de uitspraak betrekking heeft op registergoederen, is dat soms anders.

Niet-inschrijving van het rechtsmiddel in het rechtsmiddelenregister kan tot gevolg hebben dat de rechter tot niet-ontvankelijkheid concludeert. Genoemd kunnen worden art. 3:27 lid 2 BW, art. 3:29 lid 3 BW en art. 3:301 lid 2 BW. De termijn om tot inschrijving te komen is zeer kort, slechts acht dagen.

2 Gevolg van inschrijving van rechtsmiddel in openbare registers 

Voor de notariële praktijk is vooral art. 3:301 lid 2 BW van belang. Hierin is vastgelegd dat verzet, hoger beroep en cassatie op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel moeten worden ingeschreven in de registers, bedoeld in art. 433 Rv. Deze bepaling heeft tot doel de betrouwbaarheid van de openbare registers zoveel mogelijk te verzekeren. Vanwege die ratio, geldt het voorschrift niet ter bescherming van het belang van de wederpartij van degene die in verzet is gekomen. Inschrijving van verzet in het rechtsmiddelenregister heeft uitsluitend tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.