LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vergoedingsrechten en zaaksvervanging (art. 1:95 - 1:96 BW)

Vergoedingsrechten en zaaksvervanging

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Gemeenschap van goederen, Vergoedingsrechten, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Zaaksvervanging (art. 1:95 lid 1 eerste zin BW)

Verkrijgt een echtgenoot een goed anders dan om niet, dan blijft dit goed buiten de huwelijksgemeenschap als de tegenprestatie bij de verkrijging van dit goed voor meer dan de helft ten laste komt van zijn eigen vermogen (art. 1:95 lid 1 eerste zin BW). Zie evenwel de uitspraak van Hof Amsterdam 7 januari 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:74), waarin van deze hoofdregel lijkt te worden afgeweken. 

Dat een verkrijging heeft plaatsgehad vóór het huwelijk doet niet af aan zaaksvervanging, zie Hoge Raad 8 september 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2274) en Hof Amsterdam 17 december 2019 (ECLI:NL:GHAMS:2019:4636).

Over de vraag of de zaaksvervangingsregeling van art. 1:95 lid 1 BW ook van toepassing is op gezamenlijke verkrijgingen door echtgenoten, zie Sikkema, FTV 2020/28 en Sikkema, WPNR 2021/7351. 

Het zogeheten goederenrechtelijke eenheidsbeginsel lijkt (nog steeds) de heersende leer te zijn. Dit eenheidsbeginsel houdt in dat het niet mogelijk is dat een door één echtgenoot verkregen goed voor een deel in de huwelijksgemeenschap valt en voor een deel in het privévermogen van de desbetreffende echtgenoot. Zie het onderdeel Uitsluitingsclausule, zaaksvervanging en verkrijging onder algemene titel voor een uitgebreide uiteenzetting over deze problematiek bij onder uitsluitsluitingsvermogen verkregen vermogen.

1.1 Vergoedingsrechten

De regeling omtrent vergoedingsrechten is met de invoering van de Wet beperking omvang van de wettelijke ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.