LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 17

Wwft-Alert 2019 | 17

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 oktober 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden op 18 oktober in werking getreden

Op 18 oktober 2019 is het Besluit van 9 september tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden in werking getreden (Stb. 2019, 320).

De landen die zijn vermeld op de EU-lijst ‘Staten met hoog risico’ vormen niet langer een objectieve indicator op grond waarvan verplicht melding moet worden gedaan bij de FIU-Nederland.
Maar dit betekent niet dat WWFT-instellingen geen transacties meer hoeven te melden die verband houden met derde-hoogrisicolanden. Bij het beoordelen of er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, dient een WWFT-instelling de lijst van factoren opgenomen in bijlage II en III bij de vierde anti-witwasrichtlijn in ogenschouw te nemen. De richtlijn noemt als potentieel hoger risico landen die door de Europese Commissie of op basis van andere geloofwaardige bronnen – zoals de FATF – zijn aangewezen als landen zonder effectief anti-witwas- of anti-terrorismebeleid. Een WWFT-instelling zal daarom bij het monitoren van transacties specifiek aandacht moeten hebben voor transacties van of ten behoeve van hoogrisicolanden.

De FIU-Nederland zal in afstemming met de leidraden van de toezichthouders guidance verschaffen over wanneer een WWFT-instelling een transactie met betrekking tot een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.