LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 17

Wwft-Alert 2019 | 17

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 oktober 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden op 18 oktober in werking getreden

Op 18 oktober 2019 is het Besluit van 9 september tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden in werking getreden (Stb. 2019, 320).

De landen die zijn vermeld op de EU-lijst ‘Staten met hoog risico’ vormen niet langer een objectieve indicator op grond waarvan verplicht melding moet worden gedaan bij de FIU-Nederland.
Maar dit betekent niet dat WWFT-instellingen geen transacties meer hoeven te melden die verband houden met derde-hoogrisicolanden. Bij het beoordelen of er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, dient een WWFT-instelling de lijst van factoren opgenomen in bijlage II en III bij de vierde anti-witwasrichtlijn in ogenschouw te nemen. De richtlijn noemt als potentieel hoger risico landen die door de Europese Commissie of op basis van andere geloofwaardige bronnen – zoals de FATF – zijn aangewezen als landen zonder effectief anti-witwas- of anti-terrorismebeleid. Een WWFT-instelling zal daarom bij het monitoren van transacties specifiek aandacht moeten hebben voor transacties van of ten behoeve van hoogrisicolanden.

De FIU-Nederland zal in afstemming met de leidraden van de toezichthouders guidance verschaffen over wanneer een WWFT-instelling een transactie met betrekking tot een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.