LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 15

Wwft-Alert 2022 | 15

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 november 2022
De redactie

1 Openbaarheid UBO-register ongeldig en UBO-register tijdelijk niet raadpleegbaar

1.1 Update 24 november 2022

Inmiddels heeft het Ministerie van Financiën de KNB geïnformeerd over de werkwijze met betrekking tot de verplichting van notarissen om bij het aangaan van een zakelijke relatie een uittreksel uit het UBO-register in het dossier te hebben (art. 4 lid 2 Wwft), gedurende de periode dat het UBO-register niet raadpleegbaar is (zie NotarisNet). In dat geval kan op dezelfde manier worden gehandeld als in gevallen waarbij een juridische entiteit de UBO-opgave heeft gedaan, maar deze nog niet is verwerkt door de Kamer van Koophandel (zie daarover ook Wwft-Alert 2022 | 09), namelijk:

Een meldingsplichtige instelling kan volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. Dat de opgave is gedaan, kan vastgesteld worden aan de hand van de bevestigingsmail van de Kamer van Koophandel. Daarbij dient de cliënt de meldingsplichtige instelling te informeren zodra de registratie is voltooid. De meldingsplichtige instelling blijft uiteraard altijd – ongeacht of een juridische entiteit wel of niet (tijdig) aan de registratieplicht heeft voldaan - verantwoordelijk voor het cliëntenonderzoek, waaronder het adequaat vaststellen van de UBO's.

1.2 Arrest Hof van Justitie

Op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.