LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2022 | 02

Wwft-Alert 2022 | 02

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Rusland – Sanctiewet en Wwft

De Europese Unie en de Verenigde Naties (maar ook onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) hebben nieuwe sancties tegen Rusland, Russische personen, banken en andere organisaties afgekondigd.

Het doel van de sanctieregelgeving is dat geen geld of andere financiële of economische middelen, al dan niet direct, ter beschikking komen of worden gesteld aan (rechts)personen en entiteiten, genoemd in de sanctieregelgeving.

1.1 Belang voor de notariële praktijk

Er mogen geen diensten worden verleend aan personen, bedrijven en organisaties die op de EU-sanctielijst staan. Van belang hierbij is dat het gaat om een relatie bij een transactie.
Let op: ‘relatie’ in de zin van de Sanctiewet is een ruimer begrip dan het begrip ‘cliënt’ in de zin van de Wwft. Het gaat bijvoorbeeld ook om de UBO, vertegenwoordigers, begunstigden en wederpartijen.

Als er geen ‘hit’ is met de sanctielijsten, dan zal een zorgvuldige risicoanalyse moeten worden gemaakt indien de zakelijke relatie en/of de transactie is gerelateerd aan Rusland. Een verhoogd risico noopt tot extra onderzoeksmaatregelen. In Nederland zijn honderden vennootschappen gevestigd die zich op Rusland richten en er zijn vele Russische PEP’s cliënt bij een Nederlands trustkantoor. Het kan zijn dat er verzoeken komen tot (bijvoorbeeld) wijzigingen in de structuur, een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.