LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2021 | 10

Wwft-Alert 2021 | 10

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 juli 2021
De redactie

1 Uitspraak inzake reikwijdte cliëntenonderzoek en meldingsplicht notaris bij transactie met verschil tussen koopsom en WOZ-waarde

1.1 Casus

Op 27 juli 2021 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak gedaan in een zaak waarin een notaris een leveringsakte en een hypotheekakte voor een pand heeft gepasseerd, waarbij de WOZ-waarde € 48.000 hoger was dan de koopsom. Met betrekking tot de hypotheekakte werd de financiering van de aankoop van het pand door een niet-financiële instelling verricht, was er een hoog rentepercentage bedongen en een bijzondere winstdelingsregeling bij doorverkoop van het pand vóór een bepaalde datum opgenomen.
Volgens het BFT heeft de notaris zowel bij de leveringsakte als de hypotheekakte niet voldaan aan de monitoringsverplichting van art. 3 lid 2 aanhef en onder d Wwft en ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht op grond van art. 8 lid 1 Wwft. Ook stelt het BFT dat de notaris verzuimd heeft om ongebruikelijke transacties te melden in de zin van art. 16 lid 1 Wwft.

Het BFT achtte dat de volgende voorbeelden uit Bijlage 1 van de Specifieke handleiding van het BFT - aan de hand waarvan ongebruikelijke transacties kunnen worden herkend - van toepassing waren:

  • D2. Transacties die door hun omvang, aard, frequentie of uitvoering ongebruikelijk zijn.
  • E12. Leningsovereenkomsten zonder zekerheden of ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.