LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2021 | 07

Wwft-Alert 2021 | 07

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 juni 2021

1 Algemene leidraad Wwft - consultatie

Op 7 juni 2021 is de Algemene leidraad Wwft van het Ministerie van Financiën ter consultatie aangeboden. Tot en met 5 juli 2021 kan op de internetconsultatie worden gereageerd.

De wijzigingen in de leidraad zijn het gevolg van de inwerkintreding van de implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Kamerstukken 35245), de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (Kamerstukken 35179) en de Herstelwet financiële markten 2020 (Kamerstukken 35440). 
Voor een overzicht van de wijzigingen uit voornoemde wetsvoorstellen wordt verwezen naar het Uittreksel regelgeving Wwft.

Omdat de implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Kamerstukken 35819) nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, zijn de wijzigingen die daaruit voortvloeien nog niet in deze leidraad verwerkt.

Raadpleeg hier consultatieversie van de Algemene leidraad Wwft.

2 Nota van wijziging Wet transparantie maatschappelijke organisaties - consultatie

Het wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) is in behandeling bij de Tweede Kamer. In Wwft-Alert 2020 | 17 is dit wetsvoorstel aan de orde gekomen. Op 9 juni 2021 is een nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter consultatie aangeboden; tot 29 juni 2021 kan hierop worden gereageerd.

Met het wetsvoorstel krijgen burgemeesters, het Openbaar Ministerie en eventueel andere specifiek aangewezen overheidsinstanties de bevoegdheid om ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.