LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2021 | 06

Wwft-Alert 2021 | 06

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 april 2021
De redactie

1 Tips BFT inzake dossiervoering in poortwachtersdossiers

Van een zorgvuldig (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter (Kamer voor het Notariaat Amsterdam, 09-02-2021, nr. 685232 / 20-22 en 684237 / 20-23, ECLI:NL:TNORAMS:2021:4) nogmaals het belang daarvan bevestigd en aangegeven wat van de (kandidaat-)notaris in zijn rol van poortwachter wordt verwacht. Naar aanleiding hiervan heeft het BFT een notitie gepubliceerd met tips voor (kandidaat-)notarissen inzake de dossiervorming bij poortwachtersdossiers. De belangrijkste tips zijn als volgt:

  • Leg niet alleen de onderzoekshandelingen, maar ook de gemaakte afwegingen vast;
  • Leg alles vast, ook als zich niets ongeoorloofds heeft voorgedaan;
  • Hoewel het notariaat een beperkt 'poortwachtersinstrumentarium' heeft, moeten de instrumenten die er zijn, wel gebruikt worden.

Raadpleeg hier de tips van het BFT.

2 BFT Jaarverslag 2020

Op 31 maart 2021 is het Jaarverslag 2020 van het Bureau Financieel Toezicht gepubliceerd.
Het BFT heeft in 2020 diverse themagerichte onderzoeken gedaan, onder meer naar de poortwachtersrol en misbruik van rechtspersonen.

Poortwachtersrol notaris (p. 7 en 8)

Het BFT ziet een positieve ontwikkeling in de vanzelfsprekendheid van de poortwachtersrol op grond van de Wwft en de Wet op het notarisambt (Wna). Continue aandacht door onder andere de beroepsorganisaties, het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.