LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 17

Wwft-Alert 2020 | 17

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 december 2020
De redactie

1 Aanpassing Overzicht landenlijstjes

1.1 Aankondiging wijziging EU-lijst derde hoog risicolanden - schrappen Mongolië

Om de EU-lijst met derde hoog risicolanden in overeenstemming te brengen met de FATF-lijst is Europese Commissie voornemens om de EU-lijst aan te passen en Mongolië van deze lijst te schrappen. Vooralsnog is niet bekend vanaf welke datum deze wijziging in werking treedt.

Bekijk hier de voorgenomen aanpassing.

1.2 Aanpassing FATF-lijst per 18 december 2020 - schrapping Bahama's

Op 18 december 2020 heeft de FATF de Bahama's van de 'grijze lijst' met Jurisdictions under Increased Monitoring geschrapt.

Bekijk het Overzicht landenlijstjes voor de actuele stand van zaken.

2 Status Wet transparantie maatschappelijke organisaties

Op 20 november 2020 is het wetsvoorstel 'Wet transparantie maatschappelijke organisaties' (Kamerstukken 35646) ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel heeft betrekking op stichtingen, verenigingen, kerkelijke organisaties en hiermee vergelijkbare organisaties die naar buitenlands recht zijn opgericht maar duurzaam activiteiten in Nederland uitoefenen en beoogt onwenselijke buitenlandse beïnvloeding door omvangrijke donaties tegen te gaan. Met dit wetsvoorstel wordt de informatiepositie van diensten met controle-, toezichts- en opsporingstaken vergroot.

Het wetsvoorstel bestaat uit twee pijlers die hierna kort worden toegelicht.

2.1 Informatieplicht

De burgemeester, het Openbaar Ministerie (OM) en andere aangewezen overheidsinstanties krijgen de bevoegdheid om bij een maatschappelijke organisatie gericht navraag te kunnen doen naar de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.