LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 13

Wwft-Alert 2020 | 13

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 oktober 2020
De redactie

1 Inwerkingtreding Herstelwet financiële markten 2020 per 15 oktober 2020

Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 (Kamerstukken 35440) gedeeltelijk in werking getreden, waaronder artikel II van dit wetsvoorstel, waarin de Wwft op een aantal punten is aangepast. Voor de notariële praktijk zijn met name de volgende twee punten van belang:

  • De omschrijving van de dienstverlening van art. 1a lid 4 onderdeel d sub 1°, onder iii Wwft wordt aangepast. Aan onderdeel iii is toegevoegd (zie de vet gedrukte tekst):
    “het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dan wel het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer daarvan.

In praktijk werd dit type dienstverlening al als Wwft-dienstverlening aangemerkt, maar met deze wijziging is dit nu ook wettelijk vastgelegd.

  • Art. 35 Wwft is aangepast en luidt als volgt (waarbij de vet afgedrukte tekst is toegevoegd):
    “Een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, alsmede de dagelijks beleidsbepalers voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken en rekening houdend met de risico’s, aard en omvang van de instelling, worden doorgelicht, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en periodiek opleidingen ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.