LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 10

Wwft-Alert 2020 | 10

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 juli 2020
De redactie

1 Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten in Staatsblad gepubliceerd; inwerkingtreding bekend

Vandaag, op 7 juli 2020, is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten, kortweg Implementatiewet UBO-register, in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, 231). Tevens is het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet UBO-register gepubliceerd (Stb. 2020, 232).

In het inwerkingtredingsbesluit is bepaald dat de volgende wijzigingen in werking treden op de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad (8 juli 2020).

Stichtingen moeten een uitkeringenregister bijhouden (art. 2:290 BW)

Art. 2:290 BW komt als volgt te luiden:

  1. Het bestuur van de stichting houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan 25 procent van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze uitkering is gedaan.
  2. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

Begunstigden van een stichting die een uitkering krijgen van meer dan 25% van het uitgekeerde bedrag moeten (op grond van de Implementatiewet en het Implementatiebesluit UBO-register) worden geregistreerd als UBO in het UBO-register.
Art. 2:290 BW verplicht stichtingen daarnaast tot registratie ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.