LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2020 | 06

Wwft-Alert 2020 | 06

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 mei 2020
De redactie

1 Wwft gewijzigd per 21 mei 2020 inwerkingtreding implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

De Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn is op 20 mei 2020 in het Staatsblad verschenen (Stb. 2020, 146). Het besluit tot inwerkingtreding is ook op 20 mei 2020 gepubliceerd en op basis daarvan is de nieuwe wet per heden, 21 mei 2020, van kracht (Stb. 2020, 148). Daarmee is de Wwft op een aantal punten gewijzigd.

De wijzigingen die minder relevant zijn voor het notariaat hebben betrekking op het onder de Wwft brengen van virtuele valuta, het uitbreiden van de informatie-uitwisseling tussen bevoegde autoriteiten en het stellen van nadere beperkingen aan het gebruik van anonieme prepaidkaarten.

Het Implementatiebesluit wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2020, 147) is eveneens op 20 mei 2020 gepubliceerd en is, evenals de Implementatiewet, in werking getreden op 21 mei 2020. De wijzigingen die hieruit voortvloeien zijn niet direct van belang voor de notariële praktijk. 

Hierna volgt op de belangrijkste onderdelen de toelichting uit de parlementaire geschiedenis van de Implementatiewet (TK 2018-19, 35245, nr 3). Zie ook Wwft-Alert 2019 | 12 onder ‘Actualiteiten’ en Wwft-Alert 2019 | 14 onder ‘Compliance’, waarin de (voorgestelde) wijzigingen ook zijn besproken.

Pseudo-UBO - art. 3 lid 2 onderdeel b Wwft 
Aan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.