LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 16

Wwft-Alert 2019 | 16

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 16 oktober 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 Besluit afschaffing objectieve indicator derde hoogrisicolanden in Staatsblad gepubliceerd

Op 3 oktober 2019 is het Besluit van 9 september tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 in verband met het vervallen van de objectieve indicator derde-hoogrisicolanden in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, 310).
Bij de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn is in het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 de verplichting opgenomen om transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat door de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme, te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland). Na inwerkingtreding van de regelgeving ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn, is duidelijk geworden dat deze nieuwe verplichting tot een enorme toename aan meldingen bij de FIU zou leiden.

Deze toename heeft het ongewenste effect dat het voor de FIU-Nederland onmogelijk zou zijn om al deze meldingen te onderzoeken, terwijl het grootste deel van deze meldingen geen verband houdt met witwassen of financieren van terrorisme.

De bedoeling van de indicatoren in de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 is het bijdragen aan het doen van kwalitatief goede meldingen door de meldplichtige instellingen. Dat blijkt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.