LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 14

Wwft-Alert 2019 | 14

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 juli 2019
De redactie

1 Actualiteiten

1.1 Plan van aanpak witwassen: relevante onderdelen voor het notariaat

Op 30 juni 2019 hebben de Ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid een plan van aanpak om witwassen tegen te gaan, aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan kent drie pijlers.

Pijler één moet ervoor zorgen dat het voor criminelen moeilijker is om illegaal verkregen inkomsten uit te geven. Het voorstel is om een verbod in te voeren om contante betalingen boven € 3.000 te accepteren en om 500-eurobiljetten zo snel mogelijk te verbieden. In het notariaat geldt sinds 1 mei 2019 op grond van het Reglement contanten al een verbod om meer dan € 2.500 aan te nemen. Zie hierover ook WWFT-Alert | 09.

Pijler twee betreft het verbeteren van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie, ook die van notarissen. Daarbij is een belangrijk onderdeel dat de mogelijkheden om informatie te delen worden uitgebreid. Samenwerking tussen publieke en private partijen is volgens de minister essentieel om witwassen tegen te gaan. Instellingen die onder de WWFT vallen, kunnen dan gezamenlijk verdachte transacties monitoren en onderling informatie over klanten met hoge integriteitrisico’s delen. De huidige initiatieven hebben nog met name betrekking op banken, maar uit het plan blijkt de wenselijkheid van een bredere aanpak. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.