LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wwft-Alert 2019 | 08

Wwft-Alert 2019 | 08

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Wwft-Alerts Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 maart 2019

1 Actualiteiten

Coulant handhavingsbeleid WWFT met betrekking tot objectieve indicator WWFT derde hoogrisicolanden

Onlangs is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 ter consultatie aangeboden. Hierin wordt onder meer voorgesteld om het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 zodanig te wijzigen dat de objectieve indicator inzake derde-hoogrisicolanden komt te vervallen (zie hierover meer in WWFT-Alert | 06).
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft aangekondigd bij wijze van uitzondering een coulant handhavingsbeleid te zullen hanteren ten aanzien van de objectieve landenindicator tot de wijziging van het Uitvoeringsbesluit WWFT 2018 is gerealiseerd. Dit betekent dat instellingen ten aanzien van mogelijke overtredingen van de objectieve landenindicator door het BFT niet zullen worden gesanctioneerd. Indien de transacties van of ten behoeve van een (rechts)persoon die gevestigd of woonachtig is in een derde-hoogrisicoland tevens kwalificeren als ongebruikelijk op basis van de subjectieve indicator, dan geldt het coulant handhavingsbeleid niet.
Lees hier het nieuwsbericht van het BFT.

1.1 BFT Jaarverslag 2018 (aandachtspunten)

Op 15 maart 2019 is het BFT Jaarverslag 2018 gepubliceerd. In deze WWFT-Alert worden enkele aandachtspunten uit het jaarverslag uitgelicht.
Lees hier het BFT Jaarverslag 2018.

Bijzondere onderzoeken en schriftelijke onderzoeken

Uit het jaarverslag van het BFT (paragraaf 3.3) blijkt dat het BFT in 2018 veruit het grootste deel van haar onderzoekscapaciteit heeft besteed aan bijzondere onderzoeken. Deze onderzoeken ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.