LOADING  
Fiscaal
Civiel

Winstbewijzen BV

Winstbewijzen BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
De redactie

1 Inleiding

Winstbewijzen omvatten een aanspraak tegenover de vennootschap op winstuitkering. Tussen de houders van de winstbewijzen en de vennootschap bestaat een contractuele verhouding. Winstbewijzen bieden de mogelijkheid voor maatwerk om winstgerechtigden in de voor uitkering vatbare winst te laten delen zonder aan hen zeggenschap te geven. Omdat sprake is van een overeenkomst, kan de winstaanspraak in de tijd beperkt zijn of afhankelijk zijn van bepaalde prestaties. Winstbewijs is geen wettelijke term. In de praktijk kan ook voor een andere benaming worden gekozen, zoals oprichtersbewijs of participatiebewijs.
Een winstbewijs kan dienen als alternatief voor stemrechtloze aandelen of certificaten van aandelen. 

2 Kenmerken winstbewijs

De vraag kan worden gesteld of op basis van het huidige art. 2:190 BW een winstbewijs - a contrario - als aandeel moet worden geduid. Immers, art. 2:190 BW definieert aandelen als ‘Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt.’ Omdat een winstbewijs een recht op uitkering van winst omvat, lijkt het te voldoen aan de definitie van een aandeel. In de parlementaire behandeling van de Flex-BV heeft de Minister van Justitie de definitie van aandelen echter aangescherpt:
‘Een aandeel is een als zodanig uitgegeven recht, met inachtneming van voor die ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.