LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wilsrechten (art. 4:19 - 4:26 BW)

Wilsrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Stiefkind, Wettelijk erfrecht, Samengestelde gezinnen, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 november 2022
De redactie

1 Inleiding

Was een erflater ten tijde van zijn overlijden gehuwd (hierna wordt onder huwelijk het geregistreerd partnerschap begrepen) en laat hij naast zijn echtgenoot ook kinderen achter, dan is de wettelijke verdeling van toepassing, tenzij de erflater bij uiterste wil anders heeft bepaald. De echtgenoot van de erflater erft op grond van de wettelijke verdeling alle goederen behorend tot de nalatenschap van de erflater. Dat is ook het geval als de erflater ten tijde van zijn overlijden was hertrouwd en hij niet bij uiterste wil heeft bepaald dat de wettelijke verdeling buiten toepassing blijft. Zijn goederen, daaronder begrepen de goederen die hij van zijn eerdere echtgenoot of echtgenoten heeft geërfd, komen dan op grond van de wettelijke verdeling aan zijn echtgenoot toe. Aangezien de kinderen van de erflater geen goederen erven, maar een geldvordering op de echtgenoot van de erflater ter grootte van hun erfdeel verkrijgen, erven zij geen enkel concreet goed van hun ouder of ouders. In verband met dit gevolg zijn de zogenaamde wilsrechten in het leven geroepen.

2 Vier wilsrechten

In een viertal situaties (artt. 4:19 BW tot en met 4:22 BW) beoogt de wetgever kinderen uitzicht te bieden op goederen van hun overleden ouder(s). De wilsrechten van art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.