LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wilsrechten (art. 4:19 - 4:26 BW)

Wilsrechten

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Wilsrechten en andere wettelijke rechten, Stiefkind, Wettelijk erfrecht, Samengestelde gezinnen, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2021
De redactie

1 Wilsrechten

Ten gevolge van de wettelijke verdeling verkrijgt de langstlevende echtgenoot de eigendom van alle goederen van de nalatenschap van de eerststervende echtgenoot. De kinderen verkrijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot ter grootte van hun erfdeel. In het geval de langstlevende hertrouwt, zullen goederen van de langstlevende bij diens overlijden in beginsel (mede) vererven op de stiefouder. De kinderen lopen dan de kans goederen van de ouders mis te lopen.

2 Vier wilsrechten

In een viertal situaties (artt. 4:19 BW tot en met 4:22 BW) beoogt de wetgever kinderen uitzicht te bieden op goederen van hun overleden ouders (art. 4:24 BW). De wilsrechten van art. 4:19 BW en art. 4:20 BW hebben betrekking op de goederen behorende tot de nalatenschap van de eerstoverleden ouder. De wilsrechten van art. 4:21 BW en art. 4:22 BW hebben betrekking op goederen van de nalatenschap van de langstlevende ouder. Laatstgenoemde bepalingen zijn overigens ook van toepassing op de nalatenschap van de enige ouder van een kind.

Voornoemde wilsrechten zijn onder te verdelen in twee groepen. De wilsrechten van art. 4:19 BW en art. 4:21 BW geven kinderen recht op (bloot-)eigendom van goederen van een overleden ouder. De wilsrechten van art. 4:20 BW en art. 4:22 BW geven kinderen recht op volle ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.