LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging, opheffing, afstand en vermenging van een erfdienstbaarheid (art. 5:78 - 5:83 BW)

Wijziging, opheffing, afstand en vermenging van een erfdienstbaarheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfdienstbaarheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2021
De redactie

1 Wijziging/opheffing door eigenaar van een dienend erf (art. 5:78 en 5:79 BW)

De wet geeft eigenaren van een dienend erf onder omstandigheden de mogelijkheid om aan de rechter wijziging en/of opheffing van een erfdienstbaarheid te vragen, namelijk:

a. bij onvoorziene omstandigheden van dien aard dat ongewijzigde instandhouding naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd van de eigenaar van het dienend erf; en
b. als de erfdienstbaarheid al ten minste twintig jaar bestaat en ongewijzigd voortbestaan ervan in strijd is met het algemeen belang.

1.1 Onvoorziene omstandigheden

Met de bewoordingen 'onvoorziene omstandigheden' wordt aangesloten bij de definitie uit art. 6:258 BW. Voor wijziging van de erfdienstbaarheid is vereist dat zich onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid dat de eigenaar van het dienend erf te zwaar wordt belast. Van onvoorzienbaar wordt niet gesproken; voldoende is dat de eigenaar van het dienend erf ten tijde van het vestigen van de erfdienstbaarheid geen rekening hoefde te houden met de opgetreden omstandigheden. Wanneer bij de vestiging van de erfdienstbaarheid bepalingen zijn opgenomen waardoor met bepaalde omstandigheden rekening wordt gehouden, zal de rechter de erfdienstbaarheid niet kunnen wijzigen op grond van art. 5:78 onder a BW.
In beginsel moet men erop kunnen vertrouwen dat een eenmaal gevestigde erfdienstbaarheid niet te makkelijk door de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.