LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging akte van splitsing (art. 5:139 en 5:140 BW)

Wijziging akte van splitsing

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Appartementsrechten Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2020
Claudia Siewers (directeur Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland)

1 Wijziging van de akte van splitsing (art. 5:139 BW e.v.) 

Het wijzigen van een splitsingsakte kent een eigen proces dat is opgenomen in art. 5:139 lid 1 en lid 2 BW. Het proces van art. 5:139 lid 1 BW is gebaseerd op unanimiteit. Een andere wijze van besluitvorming (niet met medewerking van álle appartementseigenaars) is uitgewerkt in art. 5:139 lid 2 BW. Het proces van wijziging van de splitsingsakte verschilt met het proces dat voor gewone besluitvorming binnen de vereniging van eigenaars (hierna: VvE) doorlopen moet worden. Zie voor het proces ook het stappenplan van R.P.M. de Laat. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat bij iedere wijziging de splitsingsakte van het individuele complex geraadpleegd moet worden op eventuele maatwerkbepalingen. Er bestaan namelijk kleine verschillen tussen de modelreglementen die van invloed kunnen zijn.

2 Stappenplan voor de wijziging splitsingsakte

De basis is art. 5:139 lid 1 BW: ‘De akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars.’
De regel is unanimiteit voor iedere wijziging. Dit geldt zowel voor de besluitvorming in de VvE als bij de ondertekening van de notariële akte. Bij VvE’s met minder dan vijf eenheden dient deze route altijd gevolgd te worden, aangezien de route van art. 5:139 lid 2 BW (...'met een meerderheid van ten minste vier ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.