LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wijziging Kadasterbesluit

Wijziging Kadasterbesluit

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 augustus 2022
De redactie

1 Kadasterbesluit en persoonsgegevens

Bij Koninklijk besluit van 20 november 2018 is aan het Kadasterbesluit een artikel 37a toegevoegd. Dit artikel is ingevoerd met het doel persoonsgegevens van bedreigde personen af te schermen in het Kadaster.

In art. 107b Kadasterwet wordt de mogelijkheid gegeven om bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur de toegang tot persoonsgegevens binnen het Kadaster te beperken. Art. 37a Kadasterbesluit is hier een uitwerking van. Art.37a maakt het mogelijk om de persoonsgegevens van personen die van overheidswege beveiligd worden, af te schermen binnen het Kadaster. De Dienst voor het Kadaster en de openbare registers is verplicht persoonsgegevens te verschaffen aan eenieder die om deze gegevens vraagt. Met het oog op de privacy van de geregistreerden wordt dit soms als schadelijk ervaren. Art. 37a brengt hier verandering in.

De procedure om persoonsgegevens van een bedreigd persoon af te schermen, verloopt als volgt. Indien de Hoofdofficier van Justitie concludeert dat iemand van overheidswege beschermd moet worden, kan aan de Dienst worden verzocht de persoonsgegevens van de betreffende persoon af te schermen voor een periode van vijf jaar (art. 37a lid 1). Na deze vijf jaar zal een nieuwe controle plaatsvinden om te beoordelen of verlenging van de afscherming nog steeds nodig is (art. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.