LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het wettelijk deelgenootschap (art. 1:132 - 1:145 (oud) BW)

Het wettelijk deelgenootschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

Bij de invoering op 1 september 2002 van de regels ten aanzien van verrekenbedingen (Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen), Stb. 2002, 152) is tevens het wettelijk deelgenootschap als wettelijk keuzestelsel afgeschaft. De vóór 1 september 2002 gemaakte huwelijkse voorwaarden waarin het wettelijk deelgenootschap is opgenomen, blijven echter geldig en het is mogelijk een deelgenootschap op te nemen in nieuw op te stellen huwelijkse voorwaarden. Bij de nieuwe deelgenootschappen moet wel de gehele regeling in de huwelijkse voorwaarden worden uitgeschreven, omdat niet meer naar een wettelijke regeling kan worden verwezen.
Voor het wettelijk deelgenootschap waren tot 1 september 2002 bepalingen opgenomen in het BW (artt. 1:132 t/m 1:145 (oud) BW). Onderaan de toelichting is de wettekst opgenomen zoals deze gold op 31 augustus 2002.

2 Uitgangspunt van het wettelijk deelgenootschap

Het uitgangspunt bij het wettelijk deelgenootschap is de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen, met de verplichting om de vermeerdering van de vermogens van beide echtgenoten die tijdens het deelgenootschap plaatsvindt, te delen. In goederenrechtelijk opzicht is sprake van twee gescheiden vermogens, maar de echtgenoten hebben een obligatoir belang over en weer jegens elkaar bij een vermogenstoename. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.