LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering civiel procesrecht

Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering civiel procesrecht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 december 2019
De redactie

1 Het wetgevingsproces

Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wetsvoorstellen die behoren tot het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Het programma bestond uit het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (TK 34059, nr 2)  (KEI-I). Het wetsvoorstel is gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Digitalisering procesrecht in hoger beroep (34138)(KEI-II) en de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (34212) (KEI-III). Het sluitstuk bestond uit de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen (34237) KEI-IV). Dit wetsvoorstel regelde in de invoering van de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en de uitbreiding van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciele vragen in rijkswetten. Met dit voorstel worden geen inhoudelijke wijziging aangebracht in de aard van civielrechtelijke of bestuursrechtelijke procedures. Het zijn vooral technische wijzigingen, waarbij zoveel mogelijk techniek neutrale termen worden gebruikt omdat procesvoering op papier ook mogelijk blijft.
De wetswijzigingen zouden geleidelijk in werking treden vanaf 1 januari 2017.

2 Afschaffing KEI per 1 oktober 2019

Hoewel pas op 1 september 2017 bij de eerste Rechtbanken (Rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland) digitaal procederen verplicht werd gesteld, is hier per 1 oktober 2019 alweer een einde gekomen. De wetgeving uit 2016, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.