LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet toezicht trustkantoren 2018

Wet toezicht trustkantoren 2018

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2019

Wet toezicht trustkantoren 2018

Op 1 januari 2019 is de Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt) in werking getreden (Stb. 2018, 464). De wet is een herziening van de oude Wet toezicht trustkantoren. Het wetsvoorstel (Kamerstukken 34910) is op 5 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 6 november 2018 door de Eerste Kamer.

De Nederlandse Bank heeft als toezichthouder op trustkantoren tekortkomingen vastgesteld in de uitvoering van de poortwachtersfunctie die trustkantoren op grond van de bestaande Wet toezicht trustkantoren worden geacht te vervullen. Deze tekortkomingen rechtvaardigen overheidsinterventie. De Wtt beoogt de integriteit van het financieel stelsel te bevorderen en het gebruik van het financieel stelsel voor onder meer witwassen te voorkomen. Ook houdt de Wtt verband met gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanwijzing van de Financial Action Task Force en de vierde anti-witwasrichtlijn.

Een trustkantoor wordt in art. 1 onder a Wtt gedefinieerd als degene die, al dan niet in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen, beroeps- of bedrijfsmatig een of meer trustdiensten verleent.

Onder trustdiensten worden verstaan:

  1. het in opdracht optreden als bestuurder van een rechtspersoon of vennoot van een vennootschap;
  2. het verlenen van domicilie voor een rechtspersoon of vennootschap in combinatie met het verlenen van aanvullende diensten;
  3. het gebruik maken van een doorstroomvennootschap;
  4. het verkopen van rechtspersonen;
  5. het in opdracht optreden ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.