LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet open overheid

Wet open overheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 mei 2022
De redactie

1 Inleiding

De Wet open overheid (Woo) heeft op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen. De Wob en de Woo vinden hun oorsprong in art. 110 van de Grondwet, waarin is bepaald dat de overheid bij de uitvoering van haar taak openbaarheid betracht volgens regels bij de wet te stellen. Blijkens de parlementaire geschiedenis is het doel van de Wob - en ook van de Woo - om de burger in de gelegenheid te stellen om de bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het heden en verleden te doorzien. 

2 Wet open overheid (Woo) - vanaf 1 mei 2022

De Woo heeft als doel de besluitvormingsprocessen van de overheid transparanter te maken. 
In tegenstelling tot de Wob (zie hierna), strekt de Woo zich uit tot alle bestuursorganen. De overheid moet onder de Woo meer informatie (dan onder de Wob) uit zichzelf openbaren, zonder dat hiervoor een verzoek wordt gedaan. Daarnaast is de mogelijkheid om langs elektronische weg Woo-verzoeken in te dienen verplicht gesteld. 

Er geldt een wettelijke termijn van vier weken om informatie openbaar te maken. Deze termijn kan met maximaal twee weken worden verlengd.

De Woo verplicht de overheid om informatie en documenten uit elf categorieën (bijvoorbeeld raadsstukken en beschikkingen) actief openbaar te maken. De overheid wil ten behoeve van deze openbaarmakingsplicht een digitale informatiehuishouding opzetten, waarin alle documenten overzichtelijk zijn ondergebracht. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.