LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet huis voor klokkenluiders

Wet huis voor klokkenluiders

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
mr. K.H.J. Flink

1 Wet Huis voor klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt voor iedere werkgever waar in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn de verplichting een interne regeling voor het melden van vermoeden van misstanden binnen de organisatie vast te stellen (Wet Huis voor klokkenluiders).

De wet is van toepassing op degenen die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verrichten (of hebben verricht), maar ook op degenen die uit andere hoofde werkzaam zijn (geweest) binnen een organisatie, zoals zzp'ers, vrijwilligers, flexwerkers en stagiairs. Voor bepaalde groepen ambtenaren geldt de wet niet, dit zijn onder andere rechtelijke ambtenaren en ambtenaren aangesteld bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Het gaat ondermeer om werknemers die tegen een misstand op hun werk aanlopen, daar intern melding van maken, maar vervolgens op serieuze weerstand stuiten. Onder misstanden kan worden verstaan stelselmatige fraude, corruptie, mishandeling of ernstige milieudelicten. 

De wet voorziet in de oprichting van het Huis voor klokkenluiders, een zelfstandig bestuursorgaan, inmiddels gevestigd te Utrecht. Het Huis heeft een tweeledige taak, te weten adviseren en onderzoeken. De afdeling advies heeft tot taak het informeren, adviseren en ondersteunen van een werknemer over de te ondernemen stappen inzake het vermoeden van een misstand. Ook het doorverwijzen naar bevoegde toezichthoudende of met opsporing ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.