LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (art. 2:9 BW)

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stichting, Vereniging Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken 34491) in werking getreden. De inwerkingtreding van de bepalingen die het monistisch bestuursmodel faciliteren bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen is bij besluit van 11 juni 2021 uitgesteld tot een nader bij koninklijk besluit te bepalen datum. Die bepalingen zullen in werking treden wanneer de Kamer van Koophandel beschikt over de technische mogelijkheden in het handelsregister aan te geven of een bestuurder uitvoerend of niet-uitvoerend is. Het vooralsnog ontbreken van deze wettelijke grondslag doet niet af aan het feit dat in de praktijk bij deze rechtspersonen al wordt gewerkt met een monistisch bestuursmodel.

In het artikel van P.H.N. Quist en G.J.C. Rensen, 'De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in de praktijk (II)', WPNR 2021(7328) is als bijlage een overzicht opgenomen van de onderwerpen in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de bijbehorende wetsartikelen.

Door de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zijn de bepalingen voor bestuur en toezicht bij met name de vereniging en de stichting gewijzigd en uitgebreid. Ook is een enkele wijziging voor de NV en de BV ingevoerd. 

De Rijksoverheid heeft een informatieblad 'Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen' gepubliceerd, waarin onder meer het doel ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.