LOADING  
Fiscaal
Civiel

Wet bescherming persoonsgegevens - Beleidsregels meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens - Beleidsregels meldplicht datalekken

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 5 februari 2020

1 Meldplicht datalek

Sinds 1 januari 2016 geldt voor bedrijven en overheidsinstanties de verplichting datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het meldloket datalekken. Melding moet plaatsvinden als het lek leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of als een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Ook dienen de betrokkenen onverwijld te worden geïnformeerd als het lek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer. Dat IT-systemen moeten zijn beschermd stond al in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meldplicht is echter nieuw. Deze kan gelden bij verlies van een mobiele telefoon, usb-stick, laptop of bij een malware-besmetting. De Autoriteit Persoonsgegevens kan bij overtreding van de meldplicht datalekken uit de Wbp een boete opleggen van maximaal € 830.000 (cijfers 2018, art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht).

Het is zaak de digitale beveiliging op kantoor goed op orde te hebben. Een protocol voor de situatie dat data zijn gelekt, is raadzaam. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de hand van de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen daarbij een geschikt hulpmiddel zijn. De Beleidsregels zijn een uitwerking van art. 34a Wbp.

Daarnaast is in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een handreiking Datalek scenario's opgesteld, voor de afhandeling van (vermoedelijke) datalekken. Deze ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.