LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waarneming van de notaris (art. 28-30 WNA)

Waarneming van de notaris

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Notarisambt Mail a friend
Bijgewerkt tot 20 april 2021
De redactie

1 Inleiding

Art. 28 WNA regelt de waarneming van de notaris. Het artikel beschrijft de zes situaties waarin waarneming kan plaatsvinden. De waarneming zal plaatsvinden:

  • indien sprake is van afwezigheid of verhindering van de notaris (onderdeel a);
  • indien de notaris niet in staat is zijn ambt uit te oefenen wegens ziekte (onderdeel b);
  • in geval van schorsing in de uitoefening van zijn ambt (onderdeel c);
  • in geval van ontzetting uit zijn ambt (onderdeel d);
  • in geval van ontslag of vestiging buiten het arrondissement waarin zijn vestigingsplaats is gelegen (onderdeel e); of
  • in geval van het overlijden van de notaris (onderdeel f).

In deze zes gevallen zal een waarnemer worden benoemd. De gedachte hierachter is dat het maatschappelijk belang vereist dat de continuïteit van de uitoefening van het notarisambt wordt gewaarborgd. Hieruit volgt ook dat notaris en het ambt gescheiden zijn; als de notaris er niet meer is, betekent dat niet dat het ambt is beëindigd. Intervallen als gevolg van bijvoorbeeld plotselinge ziekte van de notaris zijn echter onvermijdelijk. Waarneming ziet op een overgangsperiode. Uit art. 29 lid 4 WNA volgt daarom dat waarneming niet langer dan één jaar kan zijn in geval van volledige waarneming. 

2 Benoembaarheid tot waarnemer

Art. 29 WNA regelt welke personen benoembaar zijn tot waarnemend notaris. Uit het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.