LOADING  
Fiscaal
Civiel

Waardevermindering van overblijvende (art. 41 Ow)

Waardevermindering van overblijvende

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2021
De redactie

1 Algemeen

Op grond van art. 41 Onteigeningswet moet bij het bepalen van de schadeloosstelling rekening worden gehouden met de mindere waarde, die voor niet onteigende goederen van de onteigende het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van het verlies van zijn goed is. 

Naast een vergoeding voor de waarde van het onteigende, heeft de onteigende dus recht op vergoeding van waardevermindering van zijn niet-onteigende grond. Door de onteigening kan namelijk een zekere eenheid verbroken worden, waaruit schade kan voortvloeien. Om te komen tot de te vergoeden waardevermindering van het overblijvende, dient de waarde van het geheel voor de onteigening vergeleken te worden met de gezamenlijke waarde van het onteigende en het overgebleven deel na de onteigening. Indien per saldo de waarde van het overblijvende lager is, is sprake van een te vergoeden waardevermindering van het overblijvende. 

De Hoge Raad heeft in een arrest van 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1173) beslist dat de schadeloosstellling voor onteigening naar peildatum wordt begroot. Ook heeft de Hoge Raad in hetzelfde arrest geoordeeld dat wanneer in de werkelijke waarde van het onteigende al rekening is gehouden met een meerwaarde vanwege aanwezige bomen, niet nog apart een vergoeding hoeft te worden toegekend wegens de waarde van 'vrijkomend hout' als deze bomen gekapt zouden worden

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.