LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een NV (art. 2:88 en 2:89 BW)

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een NV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juli 2019
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een aandeelhouder heeft een volledig recht op zijn aandeel. Dit recht kan hij beperken door een recht van vruchtgebruik of een pandrecht te vestigen op zijn aandeel. Het recht van vruchtgebruik is een beperkt genotsrecht; het pandrecht is een beperkt zekerheidsrecht.

2 Vruchtgebruik op aandelen

In art. 2:87 BW is de vennootschappelijke regeling voor vruchtgebruik op aandelen opgenomen. Het recht van vruchtgebruik is terug te vinden in art. 2:88 BW jo art. 3:201 BW. De bevoegdheid tot vestiging van het vruchtgebruik kan niet bij de statuten worden beperkt of uitgesloten (art. 2:88 lid 1 BW). Vestiging van dit type beperkt recht geschiedt op de wijze waarop een aandeel op naam wordt geleverd. Het vestigen van vruchtgebruik op aandelen op naam geschiedt derhalve bij notariële akte (art. 2:86 BW).

In beginsel heeft de aandeelhouder het stemrecht, maar onder voorwaarden kan dit aan de vruchtgebruiker worden toegekend (art. 2:88 leden 2 en 3 BW). Deze voorwaarden verschillen onderling en zijn al dan niet van toepassing na het beantwoorden van de vraag of de vruchtgebruiker een persoon is die valt binnen de kring van personen aan wie vrijelijk kan worden overgedragen (art. 2:87 lid 1 BW).
Op grond van art. 2:88 lid 4 BW worden aan de aandeelhouder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.