LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een BV (art. 2:197 en 2:198 BW)

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen in een BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Vruchtgebruik, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Pandrecht op aandelen

Op de aandelen in het kapitaal van een BV kan pandrecht worden gevestigd (art. 2:198 BW jo art. 3:236 e.v. BW). Deze mogelijkheid is zowel in de particuliere als zakelijke kredietverlening van belang. De mogelijkheid tot vestiging van pandrecht op aandelen kan bij statuten worden uitgesloten. Hier wordt mede onder verstaan de mogelijkheid tot beperking van de vestiging van het pandrecht.

1.1 Vestiging van pandrecht op aandelen

De vestiging van pandrecht op aandelen geschiedt op de wijze waarop aandelen op naam worden geleverd, zo volgt uit art. 2:196 BW. De levering van een aandeel op naam vindt plaats door middel van een notariële akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. Ook de regels van erkenning zijn van toepassing. Als de vestiging van het pandrecht op aandelen al plaatsvindt bij de oprichting van de BV, is daarvoor niet een aparte notariële akte vereist. In dat geval volstaat de vereiste oprichtingsakte. Welke gegevens in de notariële akte voor vestiging moeten worden opgenomen, staat in art. 2:196 lid 2 BW. 

In de uitspraak van Rechtbank Rotterdam (19 februari 2020, nr C/10/576607 / HA ZA 19-586, ECLI:NL:RBROT:2020:1602) was in geschil of de pandrechten op aandelen rechtsgeldig waren gevestigd. De curatoren betoogden dat een geldige titel ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.