LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vruchten bij vruchtgebruik (art. 3:216 BW)

Vruchten bij vruchtgebruik

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Vruchtgebruik Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Zoals het woord vruchtgebruik al aangeeft, heeft de vruchtgebruiker recht op de vruchten van het goed. Deze bevoegdheid is te vinden in art. 3:216 BW. De hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker kunnen onderling afspraken maken over wat precies onder vruchten moet worden verstaan. Vruchten kunnen bestaan uit letterlijke vruchten die aan een boom groeien, rente-inkomsten van een spaarrekening of het woongenot van een woning. Maar het kan ook zo zijn dat de boom als vrucht wordt gezien, bijvoorbeeld wanneer een stuk land met bomen in vruchtgebruik wordt afgegeven en in de vruchtgebruikovereenkomst een kapvergunning wordt opgenomen.

Naast recht op de vruchten, kan het goed ook worden 'gebruikt' door de vruchtgebruiker. In sommige gevallen mag het goed zelfs worden 'verbruikt'. Dit hangt allemaal af van de geldende afspraken tussen de hoofdgerechtigde en de vruchtgebruiker. Gelden geen voorwaarden, dan geldt wat gebruikelijk is met inachtneming van het aard van het goed en de plaatselijke gewoonten (art. 3:207 BW). Bij het gebruiken van goederen wordt niet ontkomen aan het feit dat goederen verslijten, dit hoort nu eenmaal bij het gebruiken van goederen.
Bij het verbruiken van goederen mag de vruchtgebruiker het afgegeven goed verbruiken/consumeren. Indien bij het einde van het vruchtgebruik goederen niet zijn verbruikt/geconsumeerd, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.