LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vordering tot nakoming (art. 3:296 BW)

Vordering tot nakoming

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 januari 2023

1 Hoofdregel

Een rechtsplicht moet worden nagekomen. Art. 3:296 BW bepaalt dan ook dat wie jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten daartoe, op vordering van die ander, door de rechter wordt veroordeeld. Voortdurende of dreigende schendingen kunnen door deze bepaling worden beëindigd. De partij die de vordering instelt heeft de stelplicht en de bewijslast omtrent het bestaan van de verplichting. Ingebrekestelling is niet vereist. Tevens is geen vereiste dat de eiser schade heeft geleden, of dat gedaagde schuld heeft aan een onrechtmatige daad.

2 Uitzonderingen

Op voornoemde hoofdregel bestaan verschillende uitzonderingen.
Het gaat daarbij om:

  • Uitzonderingen op grond van de wet
    Bekendste voorbeeld hiervan is de natuurlijke verbintenis, welke rechtens niet-afdwingbaar is (art. 6:3 lid 1 BW). Andere voorbeelden die in de literatuur worden genoemd zijn het draagmoedercontract (nietige rechtshandeling, art. 11 Gw jo. art. 3:40 BW) en art. 4:168 lid 1 tweede zinsnede BW. Voor wat betreft jurisprudentie wordt verwezen naar HR 17 november 1989 (NJ 1990/572, brondocument niet beschikbaar), waarbij werkgever geen rechtsplicht had tot vergoeding van de schade die de werknemer had opgelopen tijdens zijn werkzaamheden omdat hij niet tekort was geschoten in zijn verplichtingen zoals bedoeld in art. 7:658 BW).
  • Uitzonderingen op grond van de aard van de verplichting
    Hierbij ...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.