LOADING  
Fiscaal
Civiel

Vorderen grensbepaling (Art. 5:47 BW)

Vorderen grensbepaling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 21 november 2022

Iedere eigenaar kan, wanneer sprake is van een onzekere grens, een grensbepaling vorderen. Deze vordering kan niet verjaren en kan daarom te allen tijde worden ingesteld. Naast de eigenaar zijn ook de vruchtgebruiker, de erfpachter en de opstaller bevoegd de vordering in te stellen (zie art. 3:218, 5:95 en 5:104 BW). De (executerende) hypotheekhouder is daarentegen niet bevoegd tot het instellen van een dergelijke vordering.

Art. 5:47 BW is enkel van toepassing wanneer de grens onzeker is. Met andere woorden: geen van beide buren is in staat te bewijzen waar de grens loopt. Indien de gedaagde aanvoert dat hij zekerheid kan verschaffen over de grens en slaagt in zijn bewijs, wordt de vordering afgewezen. Anders is het geval waarin een partij ontruiming vordert van een stuk grond met een volgens hem duidelijke grens. In dat geval is sprake van een actie tot revindicatie. Men zou gemelde acties kunnen combineren: de vordering tot grensbepaling kan leiden tot het vaststellen van de grens, maar de eiser verschaft daarmee niet het bezit van het betreffende stuk grond. Het wettelijke vermoeden dat de bezitter eigenaar is, geldt niet (art. 5:47 lid 2 BW).
Rechtbank Gelderland oordeelde op 19 oktober 2022 (ECLI:NL:RBGEL:2022:5891) dat sprake was van een onzekere ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.