LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voorwaardelijke verbintenissen (art. 6:21 - 6:26 BW)

Voorwaardelijke verbintenissen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 april 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Ontbindende en opschortende voorwaarde

Van een voorwaardelijke verbintenis is sprake wanneer een verbintenis afhankelijk is van een onzekere toekomstige gebeurtenis (art. 6:21 BW). De wet kent twee voorwaardelijke verbintenissen, de verbintenis onder:

  • opschortende voorwaarde: de verbintenis bestaat nog niet maar ontstaat zodra de (opschortende) voorwaarde is vervuld. De verbintenis bestaat dus slechts latent; en
  • ontbindende voorwaarde: de verbintenis is geldig zolang de (ontbindende) voorwaarde niet in vervulling is gegaan.

1.1 Tijdsbepaling

Van een voorwaarde moet worden onderscheiden de tijdsbepaling. Van een tijdsbepaling is sprake indien op het moment van het verrichten van de rechtshandeling het zeker is dat de bepaalde gebeurtenis zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Als het onzeker is of de gebeurtenis zich zal voordoen, is geen sprake van een tijdsbepaling, maar van een voorwaardelijke rechtshandeling. Omdat het bij een tijdsbepaling gaat om de gebeurtenis die zich met zekerheid zal voordoen, is de voorwaarde van overlijden van één persoon ook een tijdsbepaling.

Een tijdsbepaling is in de praktijk vaak gekoppeld aan een voorwaarde. Een bekend voorbeeld is de voorwaardelijke making uit art. 4:136 e.v. BW.

1.2 Voorwaardelijke rechtshandeling

Ook moet de voorwaardelijke verbintenis goed worden onderscheiden van de voorwaardelijke rechtshandeling uit art. 3:38 BW. Een rechtshandeling is de bron van een verbintenis. Deze rechtshandeling kan worden aangegaan onder ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.