LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voortzetting huur na overlijden huurder (art. 7:268 BW)

Voortzetting huur na overlijden huurder

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 april 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Doorlopende huur voor medehuurder

Bij overlijden van de huurder zet de medehuurder de huur als huurder voort (art. 7:268 lid 1 BW). Het is mogelijk dat de medehuurder de huur niet wenst voort te zetten. De wet voorziet daarom in de mogelijkheid voor de medehuurder de huur binnen zes maanden na het overlijden van de huurder op te zeggen.

2 Voortgezet huurrecht voor huisgenoot

Het is echter ook mogelijk dat de huurder samen met iemand die geen medehuurder was in de woning een gemeenschappelijke huishouding voerde. Als dat het geval is, dan heeft deze huisgenoot het wettelijke recht de huur nog zes maanden voort te zetten (art. 7:268 lid 2 BW). Indien deze huisgenoot ook na deze termijn van zes maanden in de woning wil blijven wonen, zal de huisgenoot de verhuurder moeten verzoeken de huur met de huisgenoot voort te zetten.
De huisgenoot heeft de mogelijkheid bij de rechter de vordering in te stellen tot het voortzetten van de huur (art. 7:268 lid 2 BW). Deze vordering moet worden ingesteld binnen de zesmaandstermijn waarin de huisgenoot de huur voortzet. Deze termijn is een fatale termijn. De verhuurder hoeft de huisgenoot niet te wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van de vordering, noch op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.