LOADING  
Fiscaal
Civiel

Voltrekking huwelijk (art. 1:58-1:65 BW)

Voltrekking huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 juli 2022

1 Verifiëren rechtmatig verblijf bij huwelijksvoltrekking (art. 1:58 BW)

Voordat het huwelijk kan worden voltrokken, verifieert de ambtenaar van de burgerlijke stand opnieuw de rechtmatigheid van het verblijf in Nederland van de aanstaande echtgenoot die niet de Nederlandse nationaliteit bezit (art. 1:58 lid 1 BW). 
Wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand, in het geval geen rechtmatig verblijf bestaat op grond van art. 8, onder b, d of e van de Vreemdelingenwet 2000, van oordeel is dat het oogmerk van (één van) de aanstaande echtgenoten niet is gericht op de vervulling van de door de wet aan de huwelijkse staat verbonden plichten, maar op het verkrijgen van toelating tot Nederland, dan weigert hij de huwelijksakte op te maken overeenkomstig art. 1:18c lid 2 BW (art. 1:58 lid 2 BW).
Het doel van art. 1:58 BW is het voorkomen van schijnhuwelijken tussen Nederlanders en niet-Nederlanders. In het geval dat het huwelijk na een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop het voornemen daartoe is kenbaar gemaakt, nog niet is voltrokken, is een nieuwe huwelijksaangifte vereist (art. 1:46 BW). 

2 Wachttijd tot huwelijksvoltrekking na huwelijksaangifte (art. 1:62 BW)

Het huwelijk mag niet worden voltrokken vóór de veertiende dag na de datum waarop het voornemen om in het huwelijk te treden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar is gemaakt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.