LOADING  
Fiscaal
Civiel

Volmacht (art. 3:60 - 3:69 BW)

Volmacht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Volmacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 augustus 2022
De redactie

1 Bevoegdheid tot vertegenwoordiging op grond van wet of rechtshandeling

Volmacht is een van de vormen van vertegenwoordiging. Het Burgerlijk Wetboek kent vele vormen van vertegenwoordiging. Voorbeelden van vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend bij wet zijn de vertegenwoordiging van een minderjarige door zijn ouder(s) of voogd (art. 1:253i lid 1 en 1:337 lid 1 BW), van een onder curatele gestelde door de curator (art. 1:386 BW), van een rechtspersoon door zijn bestuurder(s) (art. 2:45, 130, 240 en 292 BW) of van een failliet door de curator (art. 68 Fw).
Vertegenwoordigingsbevoegdheid kan daarnaast gebaseerd zijn op een rechtshandeling (bijvoorbeeld volmacht) of op een overeenkomst (bijvoorbeeld lastgeving). Of een overeenkomst van lastgeving ook de bevoegdheid tot vertegenwoordiging inhoudt, hangt af van de omstandigheden.

2 Bemiddelingsovereenkomst

Bij een overeenkomst tot bemiddeling bij de verkoop van een woning strekt de bevoegdheid van degene die bemiddelt zich in beginsel slechts uit tot het verrichten van feitelijke handelingen en niet van rechtshandelingen. De makelaar zoekt een koper of verkoper, onderhandelt, brengt de partijen met elkaar in contact en stelt eventueel de koopovereenkomst op. In het algemeen wordt aangenomen dat de makelaar niet tevens de bevoegdheid bezit om de opdrachtgever te vertegenwoordigen bij het tot stand komen van de koopovereenkomst. Een opdracht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.